N F Helmer Widstrand f1809

1865 - 1873

Vicepastor 1909-1918


Frans Gustaf Lindgren f1847

1892 - 1920

Johannes Uddin f1878

1923 - 1950

Kyrkoherdar i Markims Prästgård

Före 1500-talet

är väldigt lite känt om kyrkoherdarna.

1343 Thomas (dominus Thomas in Maarkim)

Prästen Thomas är onämnd i ett testamente från Lars i Börje den 26 mars 1343 då han ärvde ett dryckeshorn och två flaskor av horn

1385 Gregorius

1411 Olaus

1451 Ericus

1530-1534 (omkring) Jonas

1467 Johannes

1500 - talet

1527 Oloff

Markim betalade 15 mark till Gustav Vasas statsskuld

1530 – 1534 Jonas – död 1555

Jonas var präst i Vada ca 1508 och kom sen till Markim 1530 sen till Vallentuna 1533. Dock finns en annan uppgift om att han var i Vada 22 år, Markim 14 år och Vallentuna 22 år.

(1556?) 1562 - 1592 Jonas Petri

Kan vara den Jonas Petrus som blev präst i Vittinge pastorat 1592, om det är han så hade han tre döttrar varav två gifte sig med kyrkoherdar (en mot sin vilja).

1593 Nicolaus Jonae

1599 blev han anklaga för att ha ”nattetid varit samman med legopiga i pörtet”. Han erkände ”hordomslast” och ”oskickliga levene han förer med dryckenskap och ondt läte”. Hustrun Malin skulle få skiljas från honom. Men Malin tog honom tillbaka. Men han blev avsatt som kyrkoherde.

1599 Jonas (Jöns?)

Kom i den avsatte Nicolaus ställe.

1600 – talet

1599 - 1620 ? Jonas / Johannes Laurenti ? D1620 - 21år

Kan vara densamma som den förre Jonas?

1622 - 1628 Eric Hvijt d1628 - 6år

son till kyrkoherden i Skepptuna, tre systrar, alla gifta med präster. ”ej länge präst”

Barn:

 • Kjerstin – gift med Ericus Henrici Acrelius som skulle efterträda fadern.

1628 - 1668 Ericus Henrici Acrelius – d1668 – 40 år

Systerson till Eric Hvijt. Gift med Kjerstin Hvijt företrädarens dotter, dvs gift med sin kusin. Han och hans fru ligger begravda i koret på Markims kyrka.

Mynt 1/6 öre från 1666 har år 2001 hittats i trädgården

Barn:

 • Margareta - gifter sig med Johan Molstadius som skulle efterträda fadern.

 • Dotter – gift med comministern i Markim A. Agrivillius

1669 - 1690 Johan Molstadius – d1690 – 21 år

Samma dag som den nya kyrkoherden Johan Molstadius installeras i sitt ämbete brinner prästgården ner. Han och hans familj förlorar alla sina ägodelar och måste flytta tillbaka till Stockholm igen. De kan inte återvända förrän året därpå 1670.

Det äldsta visitationsprotokollet är från 1670. Det är kort och konstaterar mest att branden året innan ödelägger hela prästgården ”mangården som fägården är helt af en skadlig vådeld afbrände”.

Johan Mollstadius var inte så populär ”emedan han ej mässade särdeles”. Mollstadius får en ny kyrkbok, gjord och skänkt av ägaren till Lundby, Gustaf Stare. Detta gör att Markim har befolkningsuppgifter från 1670 och framåt

Hans föräldrar var Olof Larsson Häradsdomare i Vallentuna f c.a 1585 - 1654 och Margareta Hansdotter f c:a 1590 d 1665, han föddes i Mållsta och tog kanske namnet därifrån.

Gift med Margareta Achrelius (dotter till företrädaren). Barn:

 • Christina – gift med kyrkoherden i Frösunda M Ratkind

 • Eric – huspredikant hos Riksrådinnan Horn

 • Johan – Kyrkoherde i Vidbo

 • Bengt – dog ung

 • Margareta

1691 - 1703 Daniel Chreiman d1703 – 12 år

prästvigd 1671, Comminister i Markim 1671. Gift med Ingrid Knutsdotter

Anhåller om att ha måtte slippa sitt beständiga tiggande och släpaktiga bondarbete, som förorsakar ingen ringa Guds ords vanvördnad.

Barn:

 • en dotter – gift med efterträdaren

1700-talet

1704 - 1734 Lars Salthenius - 30 år

Lars kallas den "onde" prästen. I ärkestiftets herdaminne står "Få präster uti senare tider lära kunna jämföras med denne uti ondska och elakt uppförande. Det förefaller nästan obegripligt hur Consitoriet kunde hantera honom med så mycket flathet och överseende" Samt att döden 1734 befriade honom från "den näpts som han så väl förtjänade"

Barn:

Lars verkar ha haft ett barn som inte nämns i böckerna, nämligen "Abrahamus" (senare kallad Abraham kort och gott). Det står visserligen inte i födelseboken att han är son till kyrkoherden, men han är född i prästgården och han är inskriven av Lars på samma sätt som övriga prästsöner, d v s med dubbel så stor stil som övriga barn …

1735 - 1756 Johan Maniette f1684 d1755 – 21 år

ev den första av Vallonsläkt som blev präst i Sverige

Visst trassel vid hans tillsättning ?

”tvättredskapet” 1745 el 46

1757 - 1786 Nils Unander – 29 år

f 1708 Länna, v 1743 Delsbo, Gävleborgs län, d 1786 Markim fick 11 barn varav 5 dog unga (en dotter gifte sig med eAbraham Pihlman som skulle efterträda Nils). 1742 kommunister i Markim.

Nils var aktiv i 44 år i Markim som kommunister och kyrkoherde. Hans dotter och sedan en dotterdotter blev prästfruar i Markim

Gift med Magdalena Knutsdotter Lenaeus 1718-1797

Dotter

 • Anna Magdalena

1786 - 1796 Abraham Pihlman - 10 år

f 1739 Huddunge, Västmanlands län,v 1771 Markim 1796 Markim

Gift med Anna Magdalena Unander 1750-1827 dotter till Nils Unander,

 • hans son Nils Abraham doktorerade 1797 i Uppsala

 • Margareta Pihman, f1874? gifter sig med efterträdaren Nathanel Gestrin

1787 sker visitation av prästgården – då fanns där 18 laga hus, 7 tillhörde socknarna och 11 pastor.

Eric Bäckman f1746

utses till kyrkoherde men dör 1798 innan han tillträtt tjänsten i Markim.

1799 – 1800 Matthias Ahlinder f 1753 d 1800

Kyrkoherde endast i 9 månader i Markim. Inför dock ”hälftenbruk” där en lantbrukare får nyttjanderätten till marken mot att han lämnar hälften av avkastningen i ersättning.

1800-talet

1801 - 1821 Nathanel Gestrin f1754 24 maj d1821 8 dec– 20 år

Fadern var perukmakare. Rektor vid Adolf Fredriks skola 1785. ”En mycket stilla och fridsam man” Träffar Abraham Pihlmans dotter när han kommer till Markims Prästgård, gifter sig med Maria Magdalena Pihlman. (Maria bor kvar i prästgården tillsammans med sin mor.)

Barn:

 • Anna Maria f1802 – gift med Nils Nordlander, pastor och hovpredikant i Uppsala, senare kyrkoherde i Skellefteå

 • Johan Natanael f1804 Communister i Katarina församling Stockholm

 • Nils Eric, f1808 – rest utomlands

 • Abraham Oscar f1811 – Officerare

 • Carl Willhelm f1814 – Skrivare

 • Dorotea Wilhelmina dog ung

”mjölksilen” 1811

1822 - 1863 Erik Gustav Ahlbom f1785 5 oktober – 41 år

1850 hälftenbruket ersätts av arrende

Erik Gustav kyrkoherde i 41 år och arbetade ivrigt för skolornas och fattigvårdens utbyggnad i Markim

1865 - 1873 N F Helmer Widstrand f1809 8 maj - 8 år

fru och två barn, flyttade från Markim 1873

1874 - 1892 Magnus Noak Pira f1816 i Väddö d1892 – 18 år

hustrun d1875, 2 barn och ett fosterbarn

Barn:

 • Helfrid Maria f1866 i Edsbro

 • Arthur Harald f1869 i Edsbro

 • fosterbarn: Elin Sofia Widblom, f1878

Hushållerska Sofia Albertina Widblom f1853 (mor till fosterbarnet...)

1890 finns en vicepastor Carl Ekholm f1845

1900-talet

1892 - 1920 Frans Gustaf Lindgren f1847 1 november – 28 år

Disputerad, gift med Ida Charlotta Lönnqvist f1867

Bodde inte i Markims prästgård från ca 1900 utan bodde i Stockholm.

1916 genomförs en förändring där systemet med löneboställen skulle upphöra. Prästgården styckades av till en egen tomt med 3 tunnland mark och resten av gården skulle utarrenderas en ny arrendebostad byggdes 1920 öster om vägen.

Barn:

 • Gustaf Bernhard Johannes f1896

1923 - 1950 Johannes Uddin f1878 – 27 år

Se sidan Johannes Uddin

1950 - ? tf Torsten Engström

? - 1961 Jonas Vikberg sista kyrkoherden som bodde i Markims Prästgård