Äldsta kartan över Markims prästgård 1637.

Den visar prästgården utsträckning vilken i stort sätt är densamma som idag nästan 400 år senare.Markims prästgård 1809


Markim 1901


Markims prästgård Karta från 1952


Karta över fornlämningar vid Markims prästgård