Johannes Uddin

Om Johannes Uddin

Född 6 augusti 1878 i Mästerby Visby stift

Fadern, Reinhold, var präst på Gotland på enkel härkomst, Modern, Hilma af Klint född i den adliga släkten af Klint. Hilmas farfarsfar, Erik Af Klint sjöofficer och vice landshövding på Gotland, var även farfarsfar till den kända konstnären Hilda Af Klint (konstnären Hilda var spiritist och medlem i Teosofiska Samfundet från 1889). Johannes hade en bror, Henning även han präst. Johannes var brylling till målarinnan Hilma af Klint

Studerar i Uppsala, student 1898, Fil kand 1902, Teol kand och Prästvigd 1907

Blev kyrkoadjunkt kort tid i Visby, 2/7 1907 till jul 1909 kyrkoadjunt i tyska församlingen i Stockholm. fängelseprästvid Östermalmsfängelset, sjukhuspräst Söderby sjukhus. Fångvårdens centrala hjälpbyrå, Lärare vid Djurholms samskola, rektor i Djursholms samskola var Natanael Beskow, teolog och radikalpacifist, psalmdiktare.

1907 var Uddin fängelsepredikant på Gotland och gjorde en redogörelse för själavården och kristendomsundervisningen vid kronohäktet där han bland annat skrev att alkoholister i allmänhet var goda och vänliga människor, men i etiskt avseende defekta individer, som inte borde straffas utan i stället skyddas mot sig själva. Vidare sade han sig ha blivit frapperad av barnamörderskornas karaktärsstyrka och förträffliga egenskaper och förklarade, att de var "offer för skumraskförhållanden på det erotiska området och för en officiell moral, som förlåter sig själv allt och andra intet". Dessa uttalandens skapa stor debatt.

1909 ger Johannes ut boken Vi unga präster, där han ställer de formella och dogmatiska delarna av prästernas värv mot behovet att arbete mer socialt med samhällets utsatta "Vi måste samla oss inte omkring dogmerna, utan omkring Jesus själv"

Gift 22 oktober 1912 med Berta Hallberg

Möte kring pacifism med bl.a. Nathan Söderblom. Ärkebiskop Nathan Söderblom var i Markim på visitation 28-29 oktober 1916, Oklart om Uddin tffade honom då.

Centrala hjälpbyrån hade ett veckoblad som Johannes Uddin var redaktör och ansvarig utgivare för. Det religiösa innehållet gavs en ockult inriktning av Uddin, baserat på Oliver Lodges bok Raymond. (Raymond var Lodges yngsta son som dog i kriget och som Lodge försökte få kontakt med i döden)

1917 ger Uddin ut boken Tre års vilddjursdyrkan, 1918 kommer Jesus försvarsnihilist. Uddin argumenterar för en pacifistisk hållning där "Den kristna församlingen måste kräva fred och världsavrustning"

1918 vicepastor i Markim

1920 tf kyrkoherde i Markim, flyttar till Markims Prästgård

1923 ordinarie kyrkoherde i Markim

1925 renovering av Markims Prästgård färdig

1942 tidskriften Hjälp övergår i tidskriften Dual en ockult tidskrift från Svenska spiritualisters organ som Uddin blir chefredaktör och ansvarig utgivare för. Tankarna från Dual får Uddin är ändrade även saker i hur han genomförde gudstjänster. Han ändrade amen till det äldre amanu och ändrade i välsignelsen, han sa inte "vänd ditt ansikte till oss" utan istället "och vänd våra ansikten till dig". Han hade även en ceremoni med en sjuarmad ljusstake som han tände före före gudstjänsten och sen släkte ljusen i omvänd ordning efter gudstjänsten.

1944 engagerar sig Johannes (och Berta) i de estländska flyktingarna som inkvarterats i församlingshuset. Paret Nellis fick flytta in i ett av rummet uppe på prästgården.

1950 pension. Efter pensionen flyttar Uddin och hustrun till ett nybyggt hus på en avstyckad tomt från prästgården, borta vid den gamla folkskolan.

1970 död i januari

Uddin var en frispråkig pastor som flera gånger blev anmäld till domkapitlet som dock lämnade anmälningarna utan åtgärd. Uddin

Under första världskriget engagerade sig Uddin för en aktiv pacifism som han uppfattade som tvungen för en kristen. Han träffade Nathan Söderblom och gav ut ett par böcker med pacifistiskt innehåll. I boken "Jesus försvarsnihilist" visade Uddin med mängder av citat hur Bibeln är "försvarsnihilistisk"

Han intresserade sig även för spiritism och telepati, i den form den uppstod under 20-talet, baserad på de nya vetenskapliga upptäckterna med osynlig strålning med mera. Uddin tog starkt intryck av O.J. Lodge och hans bok "Raymond or Life and Death". 1959 blev Uddin medlem i The Churches' Fellowship for Psychical and Spiritual Studies.


Publikationer

  • Lögnen, novell i Idun 1906

  • Vi unga präster 1909

  • Tre års vilddjursdyrkan, 1917

  • Jesus försvarsnihilist : 1918

  • Hjälp (Stockholm) 1916-1942 titel Hjälp : lilla söndagsbladet uppl./år 1916-1942 utgivning 1917:nr 1-1918:nr 2 ; årg. 2(1918):nr 3-årg. 3(1919):nr 19 ; 1919:nr 20/21-nr 28 ; årg. 3(1919):nr 29-nr 31 ; 1919:nr 32/34 ; årg. 3(1919):nr 35-årg. 26(1942):nr 43

  • Frisinnad ungdom (Stockholm. 1911) 1911-1932 organ för Sveriges liberala ungdom

  • uppl./år 1911-1932 utgivning 1911:nr 1/2-1915:nr 4 ; årg. 6(1916):nr 1-årg. [10](1920):nr 8 ; 1920:nr 9-1925:4 ; årg. [15](1925):nr 5-årg. 22(1932):nr 10

  • Dual : ockult tidskrift 1942-1942 utgivning 1942:1-3 ; 1942:nr 4-nr 12

  • Till Kyrkomötet 1941

  • Det gamla evangeliet med nya skrivtecken : En prästmans syn på spiritualismen 1952


Johannes och Berta, Bröllopsfoto 1912

Från Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934

Några av Uddins böcker


Östermalmsfängelset


Framsidan av Aftonbladet

21 juli 1956

Svenska Dagbladet 1947

Paret Nellis knyter mattor på Myrstedts matthörna i Stockholm